Eclips 2006

impressies uit Turkije


Waar we waren, slechts 150 meter van de centrale lijn!


Alle eclipsfoto's werden met deze apparatuur gemaakt:
- William Optics 80mm, 555mm fluoriet doublet
- Canon Rebel XT, spectrum enhanced met intervaltimer
- Vixen Super Polaris montering


De Hollandse (en een klein beetje Duitse) heuvel nabij Side


De eclips van 29 maart ....


Zonnebeeldjes onder een vijgenboom


Bijna worden de zonnevlekken door de maan bedekt


De laatste zonnestralen, een ring met dubbele diamant


Het zonlicht gedoofd, vrij spel voor protuberansen en corona


De binnencorona (en bovenaan duidelijk maanreliëf)


Corona, met duidelijke polaire 'sprieten', waar plasma het magnetisch veld volgt


Uitgestrekte corona, met streamers bij de equatoriale gebieden van de zon


De laatste 30 seconden van de eclips:
Eerst schieten, als uit het niets,
kort achter elkaar protuberansen vanachter de maanrand
Dan is korte tijd de chromosfeer te zien
Kort daarop blinken de eerste zonnestralen door dalen in het maanoppervlak


De Diamant Ring


Fijnstructuur in de corona
Voor dit beeld zijn 8 foto's met oplopende belichtingstijd samengevoegd


Fijnstructuur van de corona met witlichtbeeld van de zon