Enkele foto's gemaakt op Sterrenwacht Sonnenborgh

De dubbele sterrenhoop in Perseus gefotografeerd in het primaire brandpunt van de Merzkijker. Er is enkele
minuten belicht op 800 ASA kleurennegatieffilm. Er zijn twee foto's gemaakt, die zijn samengevoegd tot een
foto. Grensmagnitude < magnitude 15.
M 31, Andromedanevel, gefotografeerd met Starlight Express
CCD camera waarvoor een 50mm f/2.0 was geplaatst. Er is
een minuut belicht en gevolgd (Piggy Back op de Maksutov).
Datum: 4 oktober 2000 om 22.50 uur.
Jupiter met drie van de vier heldere manen. Opname gemaakt
in het brandpunt van de 15 cm Maksutov met 1/100 seconde
belichtingstijd voor de planeet en 1/10 seconde voor de manen.
Daarna zijn de twee opnamen samengevoegd. 5 oktober 2000.
De Andromedanevel, gefotografeerd met Starlight Express
CCD camera, 5 minuten belicht in het primaire brandpunt van de
Maksutov (15 cm, f/15). Datum: 4 oktober 2000 om 23.50 uur.
Hier is de CCD-opname gemaakt op Sonnenborgh te zien als inzet op een foto die
een veel groter deel van de Andromedanevel laat zien.
Foto van het spectrum van de zon met daarop de Na-D lijnen.
Er is enkele seconden belicht (gemeten met belichtingsmeter
op Kodachrome 200 diafilm. De foto is gemaakt in juni 2000.
Nog twee delen van het zonnespectrum. Op de linkerfoto is de
donkere horizontale band veroorzaakt door en zonnevlek. De (verticale)
spectraallijnen zijn in de zonnevlek wat breder geworden door het
Zeemann-effect (veroorzaakt door het in de vlek aanwezige magnetisch veld).
De rechterfoto toont de H-alfa lijn (656 nm) die erg onregelmatig
van sterkte is.
MEER FOTO'S